28 Ekim 2009 Çarşamba

Cumhuriyet'in Çocukları 86 Yaşında...


Adana Türk Ocağında Konuşma
15 Mart 1923

Ferit Celâl (Güven)’in gençler adına verdiği söyleve cevap olarak...

"Efendiler! Memleketiniz, güzel Adananız bilirsiniz ki, tarihin bilinen devirlerinden beri tamamen bir Türk memleketidir. Fakat bu Türk memleketi vatanın diğer kısımlarından daha az belâlar, felâketler, inkılâplar geçirmemiş değildir. Ancak bu memleketin seçkin evlâtları daima o felâketlere karşı gelmiş, direniş göstermiş, varlığını korumak için çalışmışlardır. Bana milletin kurtuluşu yolunda ilk girişim hissinin bu kutsal topraklardan gelmiş olması dolayısıyla, hemşehrisi olmakla övündüğüm bu toprakları yüceltirim. "

Yaşasın Türkiye CUMHURİYETİ! Yaşasın Cumhuriyet Devrimi ! Atam İzindeyiz !

Hiç yorum yok: