29 Mayıs 2011 Pazar

29 Mayıs 1453 !

Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş.

Kostantiniye, bir gün fetholunacaktır, Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır.

Hiç yorum yok: